Varauskalenteri on poistettu käytöstä

Yleiset myyntiehdot

1. Soveltamisala

1.1. Käyttäjäsopimuksen sisältävät ehdot ovat Savate Club Fight & Fitness ry:n ("Savate Club") myyntiehdot Savate Clubin ja asiakkaan välisessä kaupassa. Suorittaessaan kurssimaksun asiakas hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

1.2. Yllä olevat tiedot ovat osa myyntiehtoja.

1.3. Verkkosivujen (www.savate.com) kaikki oikeudet kuuluvat Savate Clubille.

2. Henkilötiedot ja niiden käyttö

2.1. Kurssille ilmoittautuvan asiakkaan antamat henkilötiedot kerätään Savate Clubin asiakasrekisteriin. Savate Club tallentaa asiakkaasta rekisteriin ne tiedot, jotka asiakas on ilmoittanut kurssille ilmoittautuessaan.

2.2. Savate Club ei luovuta tietoja ulkopuolisille. Savate Clubin rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään Savate Clubin ja asiakkaan välisessä tiedotuksessa ja viestinnässä.

3. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun asiakas on ilmoittautunut kurssille ja Savate Club on vahvistanut ilmoittautumisen.

4. Myyjän velvollisuudet

4.1. Kurssin ajankohta

Kurssi alkaa ja päättyy kurssisivulla ilmoitettuna ajankohtana, ellei toisin ole sovittu.

4.2. Ilmoitus kurssille hyväksymisestä

Ilmoitus osoitetaan asiakkaan osoittamaan osoitteeseen tavalla mikä on ilmoittautumisen yhteydessä valittu.

4.3. Kurssista ja kurssivarustuksesta

Savate Club vastaa kurssin koulutussisällöstä, kurssitilojen osoittamisesta ja järjestämisestä sekä kurssi- että pukuhuonetilojen viihtyisyydestä ja siisteydestä.

Peruskurssien kohdalla Savate Clubilta voi lainata hanskoja tai muita tarvittavia harjoitusvälineitä. Osallistuessaan kurssille asiakas tuo mukanaan omat harjoitusvarusteet ja peseytymisvälineet. Harjoitusvarustus on eritelty kurssien etusivuilla.

4.4. Vastuu verkkosivuilla olevista virheistä

Savate Club ei vastaa verkkosivuilla olevista painovirheistä tai virheistä, jotka johtuvat joko verkkosivua tukevista ohjelmista tai muista ulkoisista syistä. Jos asiakas on ilmoittautunut kurssille verkkosivuilla olevien virheiden perusteella, Savate Clubilla on velvollisuus ilmoittaa siitä asiakkaalle ja Savate Clubilla on oikeus korjata virhe.

4.5. Kauppahinnan tarkistaminen

Savate Club pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen.

5. Asiakkaan velvollisuudet

5.1. Yleistä

Asiakas vastaa täysmääräisesti lain tai hyvän tavan vastaisen toiminnan aiheuttamasta vahingosta Savate Clubille ja muille asiakkaille.

5.2. Asiakkaan terveydentila

Asiakkaan terveydentilaan liittyvissä epävarmoissa tapauksissa on asiakkaan selvitettävä soveltumisensa kurssille. Asiakkaan on noudatettava kouluttajien antamia ohjeita, tutustuttava Savate Clubin sääntöihin ja toimittava niiden edellyttämin rajoituksin.

5.3. Kurssin hinta

Kauppahinta, jonka asiakkaan tulee suorittaa on kurssin hinta, jonka asiakas hyväksyy ilmoittautuessaan kurssille. Leirit, hanskakokeet ym. on hinnoiteltu erikseen.

5.4. Maksuaika

Maksuaika määräytyy Savate Clubin kurssisivulla ilmoittaman eräpäivän mukaan.

5.5. Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyksestä peritään viivästysajalta 16% vuotuinen viivästyskorko.

6. Sopimuksen purkaminen

6.1. Ostajan oikeus purkuun

Mikäli kurssia ei järjestetä tai se peruuntuu, voi asiakas purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi.

6.2. Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kurssimaksua ei suoriteta määräaikana, eikä tämä johdu Savate Clubista, on Savate Clubilla oikeus purkaa kauppa (olla ottamatta asiakasta kurssille) tai se osa kauppaa (kurssia), jota koskevalle osuudelle asiakas ei ole vielä osallistunut.

6.3. Ylivoimainen este

Savate Club ei ole velvollinen täyttämään sopimusta (järjestämään kurssia/harjoitusta), jos luonnoneste, vesivahinko, tulipalo, liikekannallepano, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Savate Club ei voi voittaa, estää harjoituksen järjestämisen tai harjoitukseen/kurssille osallistumisen.

Myös silloin, kun sopimuksen täyttyminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, Savate Club ei ole velvollinen täyttämään sopimusta.

6.4 Maksun palautus

Myyjä ei palauta maksettuja harjoitusmaksuja. Tämän lisäksi maksettu harjoitusmaksu on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle.

7. Vakuutus

Asiakasta ei ole vakuutettu Savate Clubin toimesta. Vaikka pukuhuoneissa on arvoesineille lukolliset kaapit, mahdollisia varkauksia ei korvata. Jokainen myös harjoittelee omalla vastuullaan.

8. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle tehtyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

9. Erimielisyyksien ratkaisu

Savate Clubin ja asiakkaan väliseen kauppaan liittyvät erimielisyydet.

Ellei erimielisyyttä voida ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan Savate Clubin kotipaikan lähimmässä yleisessä alioikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.